Misija

Misija

Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) je nevladina neprofitna organizacija koja promiče žene kao inicijatorice i subjekte promjene u vjerskim zajednicama i društvu, pružanjem potpore i povezivanjem pojedinaca i skupina koje djeluju na području ženskih ljudskih prava, izgradnje mira i pomirenja, ekumenskog dijaloga i suradnje među religijama i svjetonazorima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji i Srbiji potičući regionalno povezivanje i umrežavanje.

Vizija

Ekumenska inicijativa žena teži pravednom i mirovnom društvu u kojem je različitost snaga i izvor kreativnosti, a žene zauzimaju dostojanstveno mjesto i imaju ulogu u privatnom i javnom životu u skladu sa svojim sposobnostima i osobnim izborom. Društvu u kojem religija promiče i potiče punu jednakost između žena i muškaraca.

Vrijednosti

Jednakost: vjerujemo da je Bog stvorio sve ljude jednakima i da žene i muškarci imaju pravo na jednake mogućnosti bez obzira na svoj rod, naciju, etnicitet, vjeru, uvjerenje ili bilo koje drugo osobno svojstvo.
Solidarnost: pružamo podršku prije svega ženama zbog njihovog aktualnog neravnopravnog položaja u društvu u njihovoj težnji ka ostvarenju pravednog i mirotvornog društva.
Pluralizam: poštujemo prava na kulturne i običajne, etničke, vjerske i nacionalne, rodne razlike i razvijamo kulturu pluralnosti.
Nenasilje: promičemo afirmaciju svojih vrijednosti i poštivanje drugih kao preduvjet za miran suživot i nenasilnu transformaciju sukoba.

PrintFriendly and PDF