Publikacije partnerica EIŽ-a

Ovdje ćete pronaći pisane materijale proizišle iz projekata financiranih od strane Ekumenske inicijative žena, kao i samostalne uratke naših lokalnih partnerica.

1. Antal Balog i Julijana Mladenovska-Tešija: “Mladi i vjera ususret Europskoj uniji – Praktikum -“, 2013

2. Aneta Jovkovska i Hafsa Xhemaili: Besimi i grave sipas shkrimeve të shenjta Studim komparativ mbi gratë e përmendura në Bibël dhe Kur’an”, 2013

3. Centar za teološka istraživanja: Zbornik radova:„Prevazilaženje tradicionalne uloge žene u crkvama i verskim zajednicama Zapadnog Balkana“, 2013

4. Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“: “Rezultati istraživanja o poziciji i ulozi žena u tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama u BiH”, 2013

Istraživanje je provedeno u razdoblju od 1. 6. 2012. do 1. 2. 2013. godine diljem Bosne i Hercegovine (u Islamskoj zajednici, Katoličkoj crkvi i Srpskoj pravoslavnoj crkvi). Ključna područja istraživanja bila su: učestalost i razlozi dolaska vjernica u vjerske objekte, funkcije i uloge koje vjernice imaju, prostor dostupan za vjernice te njihova prisutnost u tijelima džamija/crkava. Objavljivanje publikacije s rezultatima istraživanja podržala je Ekumenska inicijativa žena iz Omiša, Hrvatska.

5. Diana Subotički: Životne priče političarki iz vojvodine

6. Diana Subotički: Tiha većina: životne priče političarki iz Srbije

PrintFriendly and PDF