Što radimo

Naš se program sastoji od tri usko povezana područja: dodjeljivanja financijskih potpora, regionalnog umrežavanja i izgradnje kapaciteta. Dodjeljivanje financijskih potpora predstavlja najveću programsku komponentu, dok regionalno umrežavanje i izgradnju kapaciteta koristimo kao sredstvo za jačanje i izgradnju naših lokalnih partnera/ica i prepoznajemo ih kao dodanu vrijednost programa financijske potpore.

Financiranjem bazičnog aktivizma želimo podržati uključivanje aktivistica u proces unapređenja ženskih ljudskih prava u našoj regiji. Pružajući im priliku za usavršavanje iz područja izgradnje kapaciteta i mogućnost regionalnog umrežavanja, želimo doprinijeti razvoju održive bazične zajednice ženskih skupina i uključivog ženskog pokreta, putem (1) jačanja postojećih kapaciteta i (2) stvaranja prekograničnih poveznica s ciljem zajedničkog djelovanja lokalnih partnera/ica.

PrintFriendly and PDF