FAQs

FAQs

1. Koliko često Ekumenska inicijativa (EIŽ) objavljuje javne natječaje za predaju projektnih prijedloga?

Ekumenska inicijativa žena javne natječaje objavljuje u pravilu dva puta godišnje i to prvi put početkom ljeta, a drugi sredinom prosinca. Kako vremenski rokovi nisu uvijek jasno definirani, moguća su i odstupanja od navedenog.

2. Tko se sve može prijaviti na javni natječaj EIŽ-a?

Javni natječaji EIŽ-a otvoreni su:

  • organizacijama civilnoga društva i grupama djevojaka koje djeluju u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, na Kosovu, u Makedoniji ili Srbiji, a čiji godišnji proračun ne prelazi HRK 375.000/EUR 50.000
  • teologinjama i studenticama teologije koje djeluju u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, na Kosovu, u Makedoniji ili Srbiji 

3. Zašto kao teologinja svoj projekt ne mogu prijaviti samostalno?

EIŽ dodjeljuje potpore  samo pravnim osobama registriranima u RH ili izvan nje.

4. Koliko puta uzastpno mogu primiti projektnu potporu EIŽ-a?

Projektne potpore EIŽ a- mogu se primiti najviše tri puta uzastopno. Pravo na ponovnu prijavu stječe se na završetku trećega projekta, a nakon isteka jedne kalendarske godine .

5. Mogu li istovremeno prijaviti dva projekta?

Ne.

6. Koliko vremena prođe od zatvaranja javnog natječaja do objave njegovih rezultata?

Postupak procjene projekata prijavljenih na javni natječaj EIŽ-a obavlja se na tri razine od kojih svaka traje i po nekoliko tjedana. Cijeli proces u pravilu završi nakon 3 mjeseca od trenutka zatvaranja javnog natječaja.

7. Mogu li se prijaviti na javni natječaj EIŽ-a ako projekt kojeg trenutačno provodim u partnerstvu s EIŽ-a još traje?

Ne. Svoj projekt  mogu prijaviti samo one organizacije civilnoga društva/teologinje koje su sve svoje obveze u dosadašnjoj suradnji s EIŽ-a izvršile.

8. Koliki postotak projektnih sredstava mogu upotrijebiti za honorare projektnog osoblja?

Iznos honorara projektnog osoblja ne bi smio prelaziti 20% ukupne vrijednosti projekta.

9. Mogu li primiti dva honorara (po jedan za obavljanje dvije različite projektne aktivnosti) u okviru jednog projekta kojeg  je podržao EIŽ) ?

Ne.  Osobama zaposlenenim na projektu koji je podržao EIŽ  honorari mogu biti isplaćeni samo za obavljenje jedne projektne aktivnosti/koordinacije.

10. Tko sve može primiti organizacijsku potporu EIŽ-a?

Organizacijska potpora predviđena je za one organizacije civilnoga društva koje su koje su do sada primile najmanje tri potpore Ekumenske inicijative žena.

PrintFriendly and PDF