JAVNI POZIV

19. JAVNI POZIV EKUMENSKE INICIJATIVE ŽENA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA ZA DOBIVANJE PROJEKTNE / ORGANIZACIJSKE POTPORE

 

“Vjerujemo u iskustvo i mudrost žena da pronalaze rješenja izazova s kojima se suočavaju, na način koji najbolje odgovara njihovom kontekstu i potrebama.”

Vodeće načelo Ekumenske inicijative žena

Globalna pandemija izazvana SARS-CoV-2 virusom promijenila je svakodnevnicu sviju nas, te je u znatnoj mjeri utjecala na financijsku stabilnost organizacija civilnoga društva.

Stoga je Ekumenska inicijativa žena, imajući na umu izazove s kojima se susreće većina aktivistica na terenu, ove godine odlučila povećati iznos i prilagoditi kriterije za dobivanje potpore u okviru ovog 19. po redu javnog natječaja:

 

  1. ORGANIZACIJSKA POTPORA

 

Cilj: Osiguravanje kontinuiteta i stabilnosti u radu bazičnih ženskih organizacija

Tko se može prijaviti? Organizacije civilnoga društva koje su do sada primile najmanje jednu potporu Ekumenske inicijative žena

Visina pojedinačne potpore: HRK 30.000 / EUR 4.000

 

Detaljnije informacije, kao i natječajnu dokumentaciju, možete pronaći OVDJE.

 

 

  1. PROJEKTNA POTPORA

Cilj: Razvijanja strukturiranih odgovora na izazove s kojima se susreću žene, a u skladu su s područjem djelovanja Ekumenske inicijative žene

Tko se može prijaviti? Bazične organizacije civilnoga društva, grupe djevojaka, te teologinje koje djeluju u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, na Kosovu, u Sjevernoj Makedoniji ili Srbiji

Visina pojedinačne potpore:

  • Potpora 1: u iznosu do HRK 30.000 / EUR 4.000
  • Potpora 2: u iznosu do HRK 52.500 / EUR 7.000
  • Potpora 3: u iznosu do HRK 105.000 / EUR 14.000

Detaljnije informacije, kao i natječajnu dokumentaciju, možete pronaći OVDJE.

Organizacije civilnoga društva/teologinje mogu se prijaviti za dobivanje samo jedne od predloženih potpora.

UKUPNI IZNOS SREDSTAVA KOJI ĆE SE DODIJELITI: HRK 1.125.000 /  EUR 150.000

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: do 6. 10. 2020. do 15 sati.

 

 

PrintFriendly and PDF