Znanstvenice – Upute za prijavu

PROGRAM DODJELE POTPORA ZA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD 

Vrijeme uoči nadolazeće 10. godišnjice postojanja EIŽ-a vrijeme je za slavlje, ali istovremeno i vrijeme za promišljanje o postignutom. Tijekom posljednjih 10 godina EIŽ je uspjela prikupiti preko 2,5 mil. EUR, od čega je više od 1 mil. EUR izravna potpora ženskim inicijativama.

Ostvareni su značajni pomaci, no sa svakim napretkom dolaze i pitanja te, osobito u području izgradnje mira i pomirenja, potreba da se uz određeni odmak preispita što doista jest, a što nije postignuto.

Društveno-politički kontekst u kojem se nalazimo doživljava dramatične promjene. Danas je više nego ikada ranije potrebno da se ženski glasovi čuju te da se prizna i podupre doprinos žena miru i nenasilju. Međutim, u EIŽ-u primamo sve manje prijava za financiranje projekata iz ovog područja.

Kakva su kretanja u pitanju? U kakvom je stanju mirotvorni pokret? Tko se danas bavi mirotvornim radom, koji su njihovi motivi i načela koja propagiraju te kakav oblik poprima mirotvorni aktivizam? Koji to izazovi danas ugrožavaju mir, kao što su, primjerice, nasilne ideologije? Jesu li na vidiku nove prilike za suradnju u ovom području, izuzev tradicionalnih saveznika? Što su prioriteti unutar regije?

Javni poziv za prijavu znanstveno-istraživačkih radova 

EIŽ poziva znanstvenice i studentice da razmotre ova pitanja u okviru znanstveno-istraživačkih radova usmjerenih na područje regije u kojoj djeluje EIŽ (tj. područje Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i/ili Srbije). Kao poticaj za analizu i razmišljanje odabrana su sljedeća strateška pitanja, koja bi trebala poslužiti kao podloga za znanstveno istraživanje i odgovarajući znanstveni članak od najviše 8000 tisuća riječi. Pozivamo znanstvenice da izravno odgovore na jedno od niže postavljenih pitanja ili da postave neko drugo pitanje vezano uz temu mirotvorstva.

1. Je li doprinos koji žene daju kao graditeljice mira i nositeljice društvenih promjena jedinstven? Kroz kontakt s korisnicama potpora EIŽ-a, usporedite ih s drugim mirotvornim inicijativama, organizacijama ili upravljačkim strukturama koje ne predvode žene.

2. Što, u okviru monoteističkih religija regije, potiče/ohrabruje žene da se angažiraju i preuzmu vodeće funkcije u pokretanju društvenih promjena?

3. Organizacije utemeljene na vjeri ili inspirirane/motivirane vjerom nalaze se negdje između vjerskih zajednica, crkava i civilnoga društva. Gdje pripadaju? Prepoznaje li civilno društvo organizacije/pojedince koji se mirotvornim djelovanjem bave iz vjerskog konteksta i ishodišta? Jesu li vjerske zajednice i crkve previše usmjerene na civilno društvo?

4. Zašto mi je vjernik iz druge vjerske zajednice ili crkve bliži nego što mislim? Što nas povezuje? Koje su vrijednosti koje dijelimo?

5. Koji je danas značaj izgradnje mira i nenasilja unutar regije? Kako se definira i kako na praktičan način utječe na živote i stvarnost žena u 2017. godine? Što su opipljive sastavnice bazičnog mirotvornog aktivizma današnjice?

EIŽ: Četvrt kralja Slavca 3, 21310 Omiš – Hrvatska Tel: +385 21 862 599 Fax: +385 21 757 085 e-mail: eiz@eiz.hr 2

Dodatne teme: 

– Što je zajedničko nacionalizmu, vjerskom ekstremizmu i ksenofobiji – u kojoj mjeri te pojave potiču jedna drugu?

– Nova nostalgija za povratkom u prošlost i njezine političke posljedice

– Ideologije nasilja: izvori, otkrića i istraživanje

– Obespravljene (revoltirane) skupine pripadnika zajednice – uzroci, širenje, posljedice

KRITERIJI 

Tko se može prijaviti? 

Prihvatljive kandidatkinje su znanstvenice ili studentice koje pokažu sposobnost za kvalitetno znanstveno istraživanje i pisanje te istovremeno vlastitu predanost ciljevima i načelima rodne ravnopravnosti, nenasilja, ekumenske otvorenosti i međureligijskog suživota. Kandidatkinje moraju imati prebivalište na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore ili Srbije.

Vrste potpora 

 • • Potpora 1 (putni troškovi/istraživanje): 11.250 HRK / 1.500 EUR
 • • Potpora 2 (teorijski rad/istraživanje): 9.375 HRK / 1.250 EUR

Trajanje potpora 

 • • Razdoblje trajanja potpore je četiri mjeseca: od rujna do prosinca 2017.

EIŽ uvjeti 

Svaka odabrana kandidatkinja /stipendistica EIŽ-a:

 • • imenuje čitateljicu koju mora odobriti EIŽ u svojstvu mentora i urednika
 • • provodi istraživanje i predaje završeni znanstveni članak u zadanom roku
 • • predaje članak na hrvatskom, bosanskom ili srpskom jeziku
 • • odgovorna je za stručnu lekturu, redakturu i korekturu članka nakon njegova odobrenja od strane EIŽ-a, a prije konačne predaje istoga
 • • zadržava pravo korištenja i daljnje objave svoga članka, uz obveznu napomenu da je rad nastao u suradnji s EIŽ-om

EIŽ je odgovorna za:

 • • prijevod odobrenog članka na engleski jezik i jezičnu lekturu/korekturu prijevoda
 • • isplatu potpore stipendisticama koja se vrši po konačnoj predaji odobrenog članka
 • • isplatu honorara čitateljicama po konačnoj predaji odobrenog članka
 • • e-izdanje odobrenih članaka na oba jezika na web stranicama EIŽ-a

SMJERNICE ZA PRIJAVU 

1. Iskaz interesa – u slobodnom obliku

2. Potpuna prijava – prijavni obrazac

1. Iskaz interesa 

Molimo da svoje iskaze interesa (od najviše jedne stranice teksta), uz obvezno navođenje: 1)tipa potpore, 2) odabrane teme, 3) znanstvene hipoteze i 4) metodologije dostavite najkasnije do ponedjeljka, 17. srpnja 2017. na adresu natjecaj2@eiz.hr. Iskazi interesa šalju se na bosanskom, hrvatskom, srpskom ili engleskom jeziku.

2. Potpuna prijava 

Na poziv EIŽ-a, prijave se podnose u zadanom obliku najkasnije do ponedjeljka, 28. kolovoza 2017. na adresu natjecaj2@eiz.hr. Prijave moraju sadržavati:

– životopis, uz popis dosadašnjih znanstvenih radova i/ili znanstveno-istraživačkih projekata (ako je primjenjivo)

– pismo motivacije (uz poseban naglasak na bilo kakvom radu ili projektima vezanim uz teme EIŽ-a te pregled relevantnih radova)

– primjer pisanog teksta (moguće i već objavljenog) od najmanje 5 stranica.

Odabir i odobravanje 

Pregled svih prijava vršit će se pod vodstvom vanjske stručnjakinje angažirane od strane EIŽ-a za rukovođenje i upravljanje programom dodjele potpora za znanstveno-istraživački rad. Vanjska stručnjakinja u suradnji s redovnim članicama/om Skupštine EIŽ-a odobrava konačnu verziju članka prije isplate potpore stipendistici.

Molimo vas da se za sve druge dodatne informacije obratite uredu EIŽ-a.

PrintFriendly and PDF