Centar za građansku suradnju

Adresa

Gabrijela Jurkica 8a
80101 Livno,
Bosnia i Hercegovina
cgs-livno@tel.net.ba
cgs-li@tel.net.ba
www.cgs-livno.net
facebook

Godina registracije

1996

Misija

Centar za građansku suradnju je nevladina, neprofitna, vanstranačka organizacija čiji je cilj poticanje aktivnog sudjelovanja građana u životu zajednice u svrhu kreiranja boljih društvenih, ekonomskih i političkih uvjeta življenja u Kantonima 10 i 8 (Hercegbosanskoj i Zapadnohercegovačkoj županiji) te u Bosni i Hercegovini.
Pridajemo veliki značaj građanskom aktivizmu u izgradnji lokalne samouprave i demokratskih procesa, u promoviranju tolerancije i poštivanja ljudskih prava, u zaštiti prirode i okoliša za bolji standard življenja, te u izgradnji jakog civilnog sektora kao stup demokracije.

Najvažna postignuća

Proveli smo više od 90 različitih programa i projekata.
Od utemeljenja gradimo međuetničke veze i usmjereni smo na procese pomirenja u podijeljenim zajednicama u BiH. Sve resurse i energiju usmjerili smo na kreiranje boljih uvjeta života, kombiniranjem iskustva s novim tehnologijama i nuđenjem održivih rješenja u jugozapadnom dijelu BiH.
Poticanje građana na sudjelovanje u lokalnoj samoupravi je višegodišnji program usmjeren na promicanje i jačanje uloge mjesnih zajednica u procesima donošenja odluka u 10 općina u BiH u okviru kojeg smo opremili 47 ureda mjesnih zajednica (MZ), educirali 951 predstavnika MZ i 70 predstavnika lokalne administracije, podržali smo lokalne inicijative u 14 MZ, te provodimo nadzor učinkovitosti lokalne uprave.
U cilju kreiranja bolje zaštite prava radnika na tržištu rada, putem koalicije koju smo formirali, lobiramo za bolju zaštitu radničkih prava, opremili smo 8 sindikalnih ureda, educiramo radnike i štitimo njihove interese.
U okviru programa za zaštitu prirode i okoliša provodimo kampanje i pokrećemo akcije usmjerene na rješavanje problema upravljanja otpadom (usvajanje Odluke o prikupljanju otpada u svim kućanstvima u Livnu, uklanjanje nelegalnih odlagališta – 30 lokacija u 6 gradova). Izradili smo Lokalni ekološki plan Općine Livno i pripremili Nacrt Zakona o zaštiti livanjskih divljih konja.

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

Optimizam i želja za stvaranjem bolje i pravednije lokalne zajednice nas je ponukala na djelovanje i aktivizam.

PrintFriendly and PDF

CGS Logo

CGS Logo