Derventa

UDRUŽENJE ŽENA “DERVENTA”

Adresa

Nikole Tesle bb
74400 Derventa,
Bosnia i Hercegovina
+38 76 53 16 034
jovanka.uzd@gmail.com
www.uzderventa.org

Godina registracije

2005

Misija

Misija organizacije je humanizacija odnosa među polovima: promocij, poštovanje i ostvarenje ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti polova, motivisane i osnažene žene za preuzimanje aktivnije uloge u svim segmentima društvenog života.

Najvažna postignuća

- Animiranje žena različitih etničkih pripadnosti  da zajednički učestvuju u našim aktivnostima i daju svoj doprionos pomirenju, kulturi dijaloga, uvažavanju različitosti
– Povećanje aktivizma žena formiranjem sekcija žena na selu
– Povećano uključivanje žena u društveni i javni život
– Inicirale smo formiranje opštinske komisije za ravnopravnost polova i uključile našu članicu u njen rad
– Ostvarujemo  dobru saradnju s institucijama vlasti
– Postale vidljive u javnosti i na najbolji način prezentovale ženska ljudska prava i unaprijedile rodnu ravnopravnost u lokalnoj  zajednici i šire
– Aktivne smo članice REMI mreže – mreže mira i pomirenja, RING mreže – mreže ženskih nevladinih organizacija u BiH za borbu protiv svih oblika nasilja
– Primjere dobre prakse prenosimo i u druge lokalne zajednice u okruženju i pomažemo u formiranju ženskih organizacija  i tako širimo mrežu  ženskog aktivizma.

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

Uočile smo u našoj lokalnoj zajednici probleme koji su ugrožavali žene različitih etničkih grupa i koje su uglavnom bile zatvorene u svoje etničke zajednice i na margini društvenih događanja. Žene su se međusobno veoma rijetko ili nikako susretale, a u društveni i politički život uglavnom su bili uključeni muškarci. To su bili razlozi koji su nas potakli na aktivizam jer smo željele da promijenimo stanje i svoje aktivnosti smo usmjeravale na poštovanje različitosti, pomirenje, kulturu dijaloga , ravnopravnost polova, osnaživanje žena na ostvarivanju ljudskih prava, posebno ženskih. Jedan od važnih ciljeva bio nam je i senzibilizacija javnosti  o značaju i ulozi žene u društvu  i važnosti njenog društvenog i ekonomskog osnaživanja.

PrintFriendly and PDF

Logo Derventa

Logo Derventa