Glas Žene

Adresa

BIHAĆKIH BRANILACA br.15,
77000 BIHAĆ,
Bosnia i Hercegovina
glaszene@net.hr
+387 37 310 190
+387 61 981 264
www.glas-zene.org
facebook

Godina registracije

2004

Misija

Glas žene djeluje na području Unsko-Sanskog kantona i svoje aktivnoti usmjerava prema ženama, djeci i mladima sa ciljem da educira, podiže svijest i aktivira članove zajednice da se uključe u društveno-političke tokove. Organizacija počiva na osnovama ljudskih prava, nenasilja, tolerancije,  vladavine prava i demokratskim principima. Svoje ciljeve ostvaruje kroz pružanje pravno-savjetodavne pomoći, zagovaranja, edukacije i humanitarnog rada.

Najvažna postignuća

Suradnja sa lokalnim vlastima, povećanje broja žena u općinskom vijeću Bihać, pravno-savjetodavna pomoć ženama, edukacija velikog broja žena i animiranje žena na djelovanje.

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

Kršenje ljudskih prava posebno ženskih ljudskih prava.

 
PrintFriendly and PDF

Glas Žene Logo

Glas Žene Logo