Li-Woman

Adresa

Gabrijela Jurkića bb.
80 101 Livno, Bosnia i Hercegovina
+387 34 202 166
jasminka.borkovic@tel.net.ba

Godina registracije

1996

Misija

Korištenjem raspoloživih demkratskih mehanizama i različitih metoda tokom realizacije aktivnosti, kreirati uvjete za afirmaciju žena i poboljšanje njenog položaja u društvu, te zaštitu prava.

Najvažna postignuća

Najvažnijim postignućem smatramo transformaciju ciljeva postavljenih prilikom osnivanja, a koji su se bazirali na osigaravanje mjesta za boravak žena, edukaciju i psihosocijalnu pomoć u afirmaciju žena i ženskih ljudskih prava, što je podrazumijevalo izgradnju kapaciteta same organizacije i žena iz lokalne zajednice i okruženja. To je značilo intenzian rad na podizanju svijesti o ravnopravnosti spolova, zaštiti od nasilja u obitelji, što je rezultiralo rad (zajedno sa drugim organizacijama u BiH) na zakonima koji su regulirali ove oblasti i njihovo donošenje. Izgradnja institucija za zaštitu ženskih ljudskih prava na području djelovanja organizacije je značajna promjena koja je utjecala na dalji razvoj koncepta ravnopravnosti spolova i zaštite od nasilja u obitelji.
U oblasti međureligijske i multikulturne suradnje, ponosni smo na rezultate, postignute uz podršku EIŽ-a, a u okviru projekta “Što nam je svima zajedničo” u kojem su predstavnici sve tri monoteističke religije, na zajednčkim satima vjeronauka, educirali učenike u osnovnim školama Kantona 10, o onome što im je bilo nepoznato u religijama kojima ne pripadaju, o bogatstvu različitosti, o potrebi da se zajedno radi na tome, te da je moguće raditi zajedno promovirajući jednakost među ljudima, uz poštivanje svih identiteta koje imaju.

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

Potreba da budem korisna u zajednici je bio osnovni motiv, potom svijest o tome da kao građanka ne trebam čekati da netko drugi uradi nešto za mene, nego da i ja trebam nešto učiniti za dobrobit svih.
Tijekom rada i realizacije aktivnosti rezultati koji su postizani su bili pokretači, koji nisu dozvoljavali da  angažman prestane. Priznanja okoline za rad i rezultate, te uključivanje i drugih žena/građana u aktivnosti dodatno su učvrstili opredjeljenje da je rad za zajednicu i u zajednici koristan i nadahnjujući za nas koji to radimo, kao i za regutiranje novih snaga za budućnost.

PrintFriendly and PDF

Li-Woman

Li-Woman

Poticanje gradjana

Poticanje gradjana