N.V.O. udruženje građanki “Grahovo”

Adresa

Maršala Tita 16
80270 Bosansko Grahovo,
Bosnia i Hercegovina
+ 387 34 850 097
u.g.grahovo@tel.net.ba
www.nvozenegrahova.ba

Godina registracije

2000

Misija

Udruženje građanki Grahova je nevladina, ženska, nestranačka, nepfofitabilna organizacija zanovana na principama slobode pristupa, mutietičnosti i dobrovoljnosti.Udruženje djeluje na poticanju razvoja poljoprivrede, turizma, očuvanja zdrave sredine, pomoći socijalno ugroženima, starim, nemoćnim i mladim osobama sa ciljem poboljšanja uvjeta života svih građana.

Najvažna postignuća

Neka od najbitnijih postignuća su: _ekonomski osnažene žene kroz dodjele grantova i pokretanje malih biznisa,
– osnaživanje žena kroz edukacije, izradu i prodaju ručnih radova
– političko osnaživanje žena glasačica i animiranje žena na učešće u javnom i političkom životu,
– postizanje saradnje između vladinog i nevladinog sektora,
– pokretanje otkupa mlijeka,
– pomoć starim i nemoćnim kroz humanitarne projekte,
– rad sa djecom i omladinom
– izgradnja i obnova dječjeg igrališta

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

Inicijativu za osnivanje udruženja započele su žene povratnice, zajedno sa ženama izbjeglim i raseljenim sa područja cijele BiH 1999. god. s ciljem rješavanja problema povratka, održivog povratka, uspostave mira i pomirenja na području BiH. Udruženje je u početku rada imalo 30-ak članica, sa nekoliko volontera i jako puno korisnika (oko 3500 korisnika). Od 2003. godine udruženje je već imalo 100 članova, zaposlenu 1 osobu i 10-ak volontera. Počeli smo sa edukacijama jačanja kapaciteta naše organizacije, pisanje projekata i implementaciju projekata u zajednici. Udruženje je radilo u kontinuitetu, aktivno bez prekida svakodnevno jačajući vlastitu organizaciju, implementirajući prvo projekte u lokalnoj zajednici a potom na području kantona 10 i u posljednje vrijeme na području cijele BiH. Trenutno udruženje broji 245 članica.

PrintFriendly and PDF

Grahovo Logo

Grahovo Logo