Novi Put

UDRUŽENJE “Novi Put” BiH

Adresa

Zagrebačka 9
Mostar 88 000,
Bosnia i Hercegovina
+387 36 988 022
info@newroadbih.org
www.noviput.ba
www.newroadbih.org
www.noviputbih.org
facebook

Godina registracije

2010

Misija

Vjerujemo da niko ne bi trebao biti izložen nasilju i diskriminaciji i zbog toga smo odlučili pružati asistenciju i podršku potencijalnim i stvarnim žrtvama TLj, nasilja nad ženama i djecom, žrtvama mobinga te raditi na njihovoj edukaciji, kao i podizanju javne svijesti o ovim pojavama“.

Najvažna postignuća

Učešće u projektima za borbu protiv trgovine ljudima i djecom, dječije pornografije, nasilja u porodici i društvu; vršnjačkog nasilja, jednakosti spolova te mobinga putem edukacije i povećavanja nivoa javne svijesti.
– Saradnja sa nadležnim organima i organizacijama u BiH radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.
– Organizovanje, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, seminara, savjetovanja, treninga, radionica, okruglih stolova, kampanje,  debata i drugih stručnih sastanaka radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja. Izdavanje, brošura, priručnika i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.
– Razmjena iskustava sa istim ili sličnim udruženjima i drugim nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

Zalažemo se i vjerujemo da niko ne bi trebao biti izložen nasilju i diskriminaciji i zbog toga smo odlučili pružati asistenciju i podršku potencijalnim i stvarnim žrtvama TLj, nasilja nad ženama i djecom, žrtvama mobinga te raditi na njihovoj edukaciji, kao i podizanju javne svijesti o ovim pojavama“ . Pomoć u zaštiti ljudskog dostojanstva, podrška u sprečavanju i borbi protiv dječije pornografije, trgovine ljudima i djecom te pomoć pri njihovoj integraciji u mrežu psihosocijalne, ekonomske i pravne zaštite; naučno i stručno djelovanje na otkrivanju i pružanju pomoći žrtvama mobinga te afirmacija pozitivnih vrijednosti ljudskog djelovanja u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstvene, socijalne i dječije zaštite.

PrintFriendly and PDF

Novi Put logo

Novi Put logo