SEKA Goražde

Adresa

Ul. Ibrahima Popovića 49
73000 Goražde,
Bosnia i Hercegovina
sekago@bih.net.ba
www.seka-hh.de/naski/index.htm
facebook

Godina registracije

2007

Misija

Doprinjeti izgrađivanju mira kao demokratskog i pravednog društva.
Posebno se zalažemo za realizaciju ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, kao i dječjih prava (prema deklaracijama UN-a). Rad udruženja bazira se na „mirovno-terapijskom pristupu“, koji posebno ističe važnost savladavanja individualnih i kolektivnih psiholoških trauma, kao i stvaranja „Kulture dijaloga između raznih populacija“ kao preduvjeta za  razvoj demokratskog, pravednog i mirnog društva.

Najvažna postignuća

Realizovan temeljni projekt Centar za edukaciju, terapiju i rekreaciju Kuca “SEKA” Goražde sa najvećim dijelom dijelatnosti koje smo planirale.  Institucije i ljudi u Goraždu sve bolje razumiju novi pristup u radu sa traumatiziranim ljudima i sve više koriste naše usluge grupne i individualne terapije. Edukacijom u trajanju od 3,5 godine iz oblasti terapija trauma metodom psihodrame obuhvaćena je većina stručnih lica iz institucija i organizacija na području BPK-a ali djelimičnoi  okolnih mjesta RS-a. Istu edukaciju su prošele i stručne osobe sa područja ex Jugoslavije.  UŽ SEKA je potpisnica protokola o prevenciji porodičnog nasilja sa ključnim institucijama na području BPK-a iz te oblasti. Zatim  protokola o saradnji sa institucijama koje se bave socijalnom problematikom i mentalnim zdravljem ljudi. Realizovale smo više seminara edukacije stručnih osoba ne teme koje su bitne za nasu lokalnu zajednicu a direktno imaju od njih korist ljudi, Rad sa djecom, zatim  djecom sa  posebnim potrebama, rad sa mladima kako grupnom i individualnom psihoterapijom tako  i raznim projektma osnaživanja i eko osvještavanju stanovništva kroz projekte sa djecom i mladima. Članice smo ženske mreže BiH, Mreže za izgradnju mira.

PrintFriendly and PDF

Seka logo

Seka logo

Vera Dacić Sekretarica

Vera Dacić Sekretarica

Esma Drkenda Predsjednica

Esma Drkenda Predsjednica

Amina Sarajlic Strucna saradnica

Amina Sarajlic Strucna saradnica

Gabriele Müller Stručna voditeljica

Gabriele Müller Stručna voditeljica