Evanđeoski teološki fakultet u Osijeku

Adresa

Cvjetkova 32
31000 Osijek, Hrvatska
+ 385 91 171 84 21
+ 385 91 449 42 46
julijana.tesija@gmail.com
www.evtos.hr

Godina registracije

1983

Misija

Misija visokog učilišta
Poziv i poslanje Crkve u uvjetima koji obilježavaju suvremeni svijet, osobito urbano društvo, sve je složenije. Potreba izvrsnog obrazovanja i stručnog osposobljavanja budućih crkvenih djelatnika i službenika postaje uvjet bez kojeg Crkva više nije u mogućnosti učinkovito navještavati evanđeosku poruku u suvremenom kontekstu mega-trendova: globalizacije kulture, demokratizacije, porasta i migracije stanovništva, eksplozije znanja, raspoloživih informacija, komunikacije i tehnologije, svjetske polarizacije bogatstva i znanja, koncentracije svjetskih centara moći odlučivanja i upravljanja, urbanizacije, krize morala, lokalnih i regionalnih sukoba i ratova, te eksponencijalnog intenziviranja životnog ritma. Takav suvremeni društveni kontekst stavlja pred Crkvu i sve Kristove sljedbenike dodatne i vrlo ozbiljne izazove pri njihovom učinkovitom izvršavanju svog poslanja u provođenju posljednje Kristove zapovijedi: Idite i učinite sve narode mojim učenicima…

Evanđeoski teološki fakultet u Osijeku je međunarodna, interdenominacionalna, visoko-školska, znanstvena i nastavna ustanova iz oblasti teoloških znanosti. Svrha Fakulteta je pružati teološko obrazovanje, njegovati i promicati teološke znanstvene discipline te obavljati druge srodne djelatnosti na pomoć Božjem narodu radi jačanja vjere.
Fakultet osigurava visoko teološko obrazovanje pastorima, svećenicima, propovjednicima, evangelizatorima, vjeroučiteljima i drugim službenicima crkve. Fakultet unapređuje teološku znanost tako što provodi znanstveni i istraživački rad, osposobljava studente za samostalan rad u znanosti, pripremajući ih tako za složenost i različitost pastoralnog rada.
Vjerovanja i načela Evanđeoskog teološkog fakulteta suglasna su sa Apostolskim vjerovanjem, Nicejsko-carigradskim vjerovanjem te se temelje na međunarodnom Lousanskom paktu.

Najvažna postignuća

Uvela sam novi nastavni predmet, Filozofija religija, koji njeguje međuvjerski dijalog i to kako teorijski, tako i praktično. Naime, obvezatno je da studenti koji odaberu ovaj predmet budu nazočni na nastavi i na praktičnim posjetama različitih vjerskih zajednica u gradu. Već četiri godine, svake godine studenti obilaze Pravoslavnu, Katoličku, Islamsku i Židovsku zajednicu gdje razgovaramo o sličnostima i razlikama i zajedno molimo.
Svake druge godine, od 2008. do danas održavamo međuvjerske seminare na kojima okupljamo mlade vjernike i vjernica svih zajednica Grada. Seminari su tematski i potiču razumijevanje i dijalog, te učenje jedni o drugima.
Obje aktivnosti su urodile otvorenijim poglednom na onog drugog i drugačijeg, i cijelim nizom dodatnih aktivnosti (sudjelovanja u bogoštvoljima, seminarima i predavanjima drugih vjerskih zajedica, obilježavanje blagdana i slično).

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

Isus Krist. Onako kako On meni govori, kako se On meni pokazuje kroz Sveto Pismo, iskren i topal, otvoren prema svima, onaj koji inzistira na čovječnost i humanost prije svega, koji poziva na dijalog i služenje, koji nas zove da budemo primjer drugima ne samo riječima, već i djelom…

PrintFriendly and PDF

Evanđeoski teološki fakultet Logo

Evanđeoski teološki fakultet Logo