P.G.D.I.

Projekt građanske demokratske inicijative

Adresa

Jozsefa Antala 3
31300 Beli Manastir, Hrvatska
+385 31 702 088
+385 31 705 089
projekt.grad@os.t-com.hr
www.pgdi.hr

Godina registracije

1999

Misija

Projekt građanske demokratske inicijative – P.G.D.I. je nevladina, neprofitna i nestranačka udruga koja na načelima tolerancije, razumijevanja i suradnje, kroz programe edukacije i građanskog organiziranja, potiče i podržava aktivno sudjelovanje pojedinaca i grupa u stvaranju građanskog društva i demokracije.

Najvažna postignuća

Tijekom više od deset godina rada uspjeli smo uspostaviti kontakte a zatim i suradnju i partnerstvo s različitim jedinicama lokalne uprave i samouprave, udrugama i institucijama na području tri županije u Istočnoj Hrvatskoj. Proveli smo veliki broj radionica, predavanja, seminara i slično u koje smo uključivali djecu, mlade, žene, pripadnike nacionalnih manjina i dr.

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

Na djelovanje na bazičnoj razini nas je potaklo to što u jednom trenutku a to je bilo prije petnaestak godina na najnižim lokalnim razinama nije bilo gotovo nikakvih aktivnosti udruga. U malim lokalnim zajednicama nije bilo mjesta gdje bi se djeca, mladi ili žene mogli okupljati i zajednički kreirati aktivnosti koje smatraju potrebnima za razvoj svoje zajednice.

PrintFriendly and PDF

P.G.D.I. Logo

P.G.D.I. Logo