Udruga Žena Vukovar

Adresa

Brune Bušića 74
32 010 Vukovar, Hrvatska
+385 32 424 880
+385 32 421 191
udruga-zena-vukovar@vu.t-com.hr
www.udzvu.org

Godina registracije

1998

Misija

Udruga žena Vukovar je feministička, nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija civilnog društva koja svojim djelovanjem na području Vukovarsko-srijemske županije sudjeluje u procesima izgradnje i razvoja demokratskog društva s ciljem promicanja načela ravnopravnosti, nenasilja, transparentnosti i društveno odgovornog djelovanja i ponašanja svih sudionika/ca društvenih procesa na polju zaštite ljudskih prava, društvenog razvoja i razvoja civilnog društva.

Najvažna postignuća

Udruga žena Vukovar veliku pažnju poklanja suradnji s drugim organizacijama civilnog društva koje djeluju na suzbijanju svih oblika nasilja nad ženama, suzbijanju korupcije, izgradnji kapaciteta OCD-a, prekograničnom umrežavanju te poboljšanju stanja marginaliziranih skupina u svojoj lokalnoj zajednici.
Članice smo  mreže BURA- mreže za suzbijanje korupcije a posebno smo prepoznate u osnivanju i vođenju  PETRA- mreže za suzbijanje trgovanja ženama i djecom kao i vođenjem iste mreže u tri mandata, te mreže GARD -mreže za pitanja rodne ravnopravnosti u ruralnom razvoju. ( RH i BiH).
Inicijatorice smo i osnivačice županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova i članice u dva mandata istog. Predstavnica Udruge bila je u dva mandata članica Povjernstva za suzbijanje trgovanja ljudima u RH pri Uredu za ljudska prava vlade RH.
Pored rada s OCD-ima u županiji i RH Udruga je prepoznata i u radu s državnim institucijama (policija, centri za socijalnu skrb, zavod za zapošljavanje, sudstvo) kao i medijima. Već duži niz godina statistika udruge sa SOS telefona uredno se traži i dostavlja na županijski i nacionalni nivo.

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

Motivacija za djelovanje u lokalnoj zajednici je poboljšati stanje marginaliziranih skupina, posebice žena i nacionalnih manjina te pridonijeti poboljšanju izvaninstitucinalnih skrbi za ranjive skupine. U našoj lokalnoj zajednici na ovom problemu stalno radimo a on se kao feniks vraća stalno i svaki put u sve gorem obliku što je vidljivo svakodnevno na TV-u i medijima ali uprkos tome motivacija je time samo povećana pa se nadamo da će konačni rezultat time biti veći i vidljiviji.

PrintFriendly and PDF

Udruga Žena Vukovar Logo

Udruga Žena Vukovar Logo