Novinari za ljudska prava

Adresa

Venijamin Macukovski 2A-3/16
1000 Skopje, Macedonia
detstvo@detstvo.org.mk
dokovska@detstvo.org.mk
jcwe@detstvo.org.mk
www.detstvo.org.mk
facebook

Godina registracije

1999

Misija

Misija  organizacija “Novinari za ljudka prava” je informirati i promovirati rješenja za negativne utjecaje na ljudska prava u Makedoniji.
Naša vizija je postati profesionalna organizacija koja sudjeluje u procesu donošenja odluka u području ljudskih prava.

Najvažna postignuća

JHR je nevladina, nestranačka, neprofitabilna udruga novinara, osnovana na etičkim, nacionalne i vjerske pozadine i različitim radnim i kamate.
Naš zadatak je
– Organizirati prevencije ljudskih bića (osobito djeca i žene)
– Prebroditi negativne rezultate sukoba i nasilja u obitelji
– Boriti se protiv svih vrsta borbe protiv nasilja ljudskog
– Organizirati obuku novinara posebne naglaskom na novinarke
– Stvoriti profesionalno interdisciplinarno društvo koje bi se sastojalo od stručnjaka, koji se bave problematikom ljudskih prava

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

Još davne 1996 kao skupina mladih novinara zaduženoj za društvenih pitanja počeli smo da se suočavamo s problemima koji ne dobivaju odgovor. Shvatili smo da je jedini odgovor da djelujemo s posebnim akcijama za poboljšanje ljudskih prava. I tako su “rođeni” Novinari za ljudska prava s ciljem da putem konkretnih mjera aktivnosti rade na unapređenju ljudskih prava.

PrintFriendly and PDF

NOVINARI Logo

NOVINARI Logo