Žensko Lobi

Adresa

ul. 11 Oktomvri bb.
1442 Demir Kapija, R. Makedonija
zenskolobi@ yahoo.com
facebook

Godina registracije

2009

Misija

Žensko Lobi-Demir Kapija je formalna udruga žena iz Demir Kapije. Glavni ciljevi naše organizacije su: emancipacija žena i njihovo uklučenje u procjesu socio-ekonomskog razvoja društva, promomoviranje polove jednakvosti i promocija ženskih prava, razvoj nevladinog sektora, pokrevanje građanske svjesti o miru i suživot u multietničkih društva, borba protiv porodično nasilje.

Najvažna postignuća

Naša organizacija je najprepoznatljiva po svome radu na problema porodičnog nasilja, evo neke od aktivnosti koje su privukle veliku pažnju javnosti:
-edukacija javnosti preko organiziranje nekoliko javnih tribina i radionica na temu Prepoznati i sprječiti porodično nasilje;
-sakupljanje potpisa za podršku inicijative za otvaranje Dnevnog Šelter Centra za žrtve porodočnog nasilja (ova aktivnost je animirala javnu svjest o serioznosti problema porodičnog nasilja)
-formiranje Mladinskog Foruma protiv porodično nasilje je uspješan obid da se potaknu u ukluče mlade ljudi u rešavanju opštestvenih problema.
Uspjeli smo i da naselenje koje pripada na tri različite nacionalnosti i dve vjere educiramo o značenju mirnog i tolerantnog suživota u multietničkom zajednicu.

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

Građanski aktivizam kao forma i instrument pokrevanje različitih inicijativa i preijedlog-projekta u nekim slučajevima je jedini način doći do rješenja nekog opštestvenog problema. Naša organizacija je u građanskog aktivizma prepoznala mogućnost da promovira koncept jedinstva svih žena u zajednici u kojoj živimo. Prvi pottik za aktivizam bilo je rešavanje niza problema sa koje su se žene u lokalnu zajednicu suočivale (problema nemanje zdrastvene zaštite za žene; neemancipovanost žena, naročito kod pripadnice manjnskih nacionalnosti; povećan broj slučajeva porodičnog nasilja). Prvi uspješno realizovan projekat je bio projekat za potticanje mladih Muslimanaka sa sela Korešnice da se obrazuju i da prekine trend ranog udavanja.

PrintFriendly and PDF

Žensko Lobi Logo

Žensko Lobi Logo