ALTERO

Asocijacija za lični trening, edkaciju, razvoj i osnaživanje

Adresa

Mokroluška 84/8
11000 Beograd, Srbija
+381 64 39 25 273
altero.bg@gmail.com
facebook

Godina registracije

2009

Misija

Misija ALTERO je poboljšanje kvaliteta života, podizanje nivoa svesti kod građana o društvenim problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu, promocija kulturne delatnosti,  interkulturalnog dijaloga i sarаdnje, poboljšanje položaja mladih, afirmacija ljudskih prava i različitosti, podsticanje aktivizma različitih društvenih grupa, smanjivanje stigme i diskriminacije i podrška pripadnicima osetljivih i marginalizovanih društvenih grupa, razvijanje novih životnih veština i podrška zapošljavanju, promocija zdravlja i zdravih stilova života, promocija značaja psihodrame kao modaliteta psihoterapije za negu mentalnog zdravlja, podizanje ekološke svesti u Srbiji.

Najvažna postignuća

Najveća postignuća ALTERO su: edukacija na hiljade mladih o ljudskim pravima, nenasilju, komunikaciji, rodnim pitanjima i slično; podizanje svesti šire javnosti o ovim važnim problemima, naročito putem forum teatra; kao i pružanje psihosocijalne podrške tj. organizacija velikog broja psihodramskih radionica na različite teme i kontinuiranih psihoterapijskih grupa. Trenutno ALTERO okuplja 20ak volonterki i volontera koji su aktivno uključeni u planiranje i implementaciju aktivnosti.

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

Kada čovek vidi nepravdu oko sebe, ima viziju boljeg sveta i sretne ljude koji dele iste vrednosti i vizije, ništa im ne može stati na put. Aktivizam je moralna dužnost, sredstvo ličnog osnaživanja, umrežavanja sa ljudima, ali i sredstvo aktivne promene sveta.

PrintFriendly and PDF

Altero Logo

Altero Logo