Inkluzivini Pokret

Adresa

Cara Uroša 15
11000 Beograd, Srbija
+381 63 366 029
office@inkluzivnipokret.org
www.inkluzivnipokret.org
facebook

Godina registracije

2008

Misija

Uklanjanjem  barijera, stvaranjem primera dobre prakse i zalaganjem za stvaranje novih politika prema marginalizovanim grupama uklanjamo nejednakost.

Najvažna postignuća

Inkluzivni Pokret je udruženje građana koje okuplja mlade i  stručne ljude koje pokreće entuzijazam, koji su se okupili da bi se zajedno preko konkretnih akcija zalagali za inkluziju, toleranciju, rušenje barijera i borbu protiv diskriminacije.

Projekti koje smo organizovali:

Kampanja “Porušimo hendikep”  kojom se borimo za pristupačnost autorskih dela za osobe sa vizuelnim hendikepom.

“Nema izgovora “ čiji je cilj  podizanje nivoa svesti o pitanjima roda i rodno zasnovanog nasilja među mladima (devojkama i mladićima) kroz radionice i razvijanje znanja, veština i stavova o pitanjima roda i pola i rodno zasnovanog nasilja.

„Živa biblioteka” Cilj ovog projekta je smanjenje predrasuda i diskriminacije prema osobama koji  pripadaju i razlicitim društvenim grupama.

„Otvori vrata prijateljstvu ” čiji cilj je podizanje nivoa svesti srednjoškolaca na teritoriji Beograda o inkluziji, razvijanje i promovisanje tolerancije i razumevanja prihvatanjem različitosti i negovanjem nenasilnih načina komunikacije.

”European Challenge” cilj projekta je edukacija mladih o socijalnom uključivanju, socijalnom preduzetnistvu i preduzetništvu mladih.

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

Udruženje građana Inkluzivni pokret trudi se da utiče na podizanje nivoa svesti mladih (kao i nivoa svesti građanstva uopšte) o tome da su svi ljudi, bez obzira na poreklo, pol, postojanje bilo koje vrste hendikepa itd., ravnopravni i da im treba omogućiti jednake uslove za razvoj potencijala. Vrednosti na kojima počiva naš rad jesu poštovanje različitosti, solidarnost, tolerancija, aktivno uključivanje, podržavanje, odgovornost prema sebi i društvu, zajedništvo, podsticanje promene…

Razmenom stavova i iskustava, člnovi Inkluzivnog pokreta su zajedno otvorili prostor za svoje svakodnevno učenje i tolerantnu razmenu ideja koje su temelj rada Inkluzivnog Pokreta. Do predloga projekata i realizacije aktivnosti dolazi se kroz dijalog svih, u kome nema tabu-tema i čiji je prvenstveni cilj jačanje svake individue.
Jednakost je reč koja nas sve drži na okupu.
Jednakost za sve u društvu bez diskriminacije sa osnaženim individuama je vizija koja nas vodi kroz naš aktivizam.

PrintFriendly and PDF

Inkluzivni Pokret Logo

Inkluzivni Pokret Logo