Klub Žena Hera

Adresa

Bačka 1
24300 Bačka Topola, Srbija
herawomen@gmail.com

Godina registracije

2001

Misija

Doprinos informisanju i obrazovanju građana u domenu ženskih prava, ljudskih prava, u etničkim zajednicama, kulture, nauke, ekologije, i obrazovanja podizanju svesti i razvoju permanentnog obrazovanja i sticaju novih znanja.

Najvažna postignuća

Prvenstveno smo se izborili da naša Lokalna samouprava legitimiše još jedan po nama važan savet a to je Savet za Ravnopravnost polova pri lokalnoj samoupravi. Upoznali smo širu javnost sa novim zakonom Porodičnim zakonom protiv nasilja. Promenili smo mišljenje javnosti o malim verskim zajednicama ,da one nisu sekte nego društveno priznate verske zajednice. Zvanično radi SOS telefon za žrtve nasilja kojima pružamo servisne usluge. Na šta sdmo jako ponosne da smo 2013 u februaru sa još 4 organizacije osnovali Socijano preduzeće u kojem prvenstveno zapošljavamo žene koje izašle iz nasilja a ostale bez finansijskih srestava za život. Bliže informacije se mogu videte na www.dobratorba.rs. Radimo na edukaciji novih žena koje možemo uključiti u širenje preduzeća i možemo im pružiti mogučnost skrome zarade.

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

Tri godine pre nego se penzionišem počela sam razmišljati na koji način mogu korisno upotrebiti svoje slobodno vreme. I do penzionisanja sam se interesovala za takve stvari koje nisu bile za jednu ženu koja treba da iskoristi svoje slobodno vreme za odmor i uživanje. Interesovalo me je kako i na koji način mogu pomoči drugima a ja da uživam u tome da sam pomogla od srca nekome. Želela sam nove promene koje če uživati ljudi oko mene. Nešto novo sam našla u osnivanju ženske organizacije koja ima za cilj da široj javnosti ukaže da zajedno se mogu postiči veliki rezultati. Prikupljajuči podatke za osnivanje nove organizacije nailazila sam na nepoverenje stanovništva, nisam odustajala tako da sam kontaktzirala veče organizacije poput Ekumenske humanitarne organizacije koja je bila partner u mojoj inicijativi, tako se registrovala organizacija koja se bavi decom ometenom u razvoju koja je ove godine proslavila svoj deseti rođendan.

PrintFriendly and PDF