Romski centar za žene i decu Daje

Adresa

Gostivarska 28
11000 Beograd, Srbija
+381 11 3987898
+381 11 63 340365
romadae@yahoo.com
nadadjurickovic@gmail.com
facebook

Godina registracije

2001

Misija

Naša misija je poboljšanje položaja žena Romkinja u svim sferama života i ostvarivanje ljudskih prava, pre svega  prava na obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje, prava na odabir partnera i planiranje porodice. Organizacija pokušava da kroz programe edukacije i pomoći  podigne svest romske žene i da je uključi u društvo i socijalne tokove. Na ostvarivanje osnovnih prava Romkinja utice i kroz lobiranje i saradnju  sa  lokalnim institucijama.
Vizija naseg udruzenja je ravnopravan status žene Romkinje u porodici i društvu i pozitivan imidž.
Cilj Udruženja je da se unaprede svi društveni mehanizmi kako bi se sprečilo porodično, seksualno i drugi vidovi nasilja nad ženama i decom Romske nacionalnosti.

Najvažna postignuća

Tokom prošle 2012. godine, smo radile na ovim projektima:

1. U januaru 2012.smo započele projekat koji podrazumeva osnaživanje žena koje su preživele neki vid nasilja, koje su različite nacionalne i verske pripadnosti iz divljeg naselja Zemun polje, različite starosne dobi. Radile smo  16 radionica koje su rađene jednom nedeljno tokom četiri meseca. Zahvaljujući ovom projektu i podršci Ekumenske inicijative žena uradile smo „Vodič do osnovnih dokumenata i sticanje prava iz socijalne zaštite.
Ovaj Vodič je naišao na dobar prijem i kod stanovnica romskih naselja i kod drugih nevladinih organizacija kao i pojedinih institucija tako da smo zahvaljujući Rekonstrukciji ženski fond radile doštampavanje ovog Vodiča.

2. Tokom 2012. smo radile u naselju Jabučki rit na prilagođavanju na život u novim uslovima. Pomogli smo da što pre dobiju pravo na topli obrok, pratile smo dobijanje ugovora na korišćenje kontejnera (u svim nivoima institucija objavile da su nelegalni i diskriminatorni-nevažeći), izdejstvovale da dobiju besplatne povlastice za vožnju (hranu uzimaju na 15km od naselja) uspele da dovedemo Osnovnu školu za odrasle „Braća Stamenković“ u naselje i podržale žene da idu u školu. Dobile sredstva za prevoz,  i u saradnji sa udruženjem Danica, u tu školu u naselju su počele da dolaze i žene iz Jabuke. U tom naselju smo prvih 4 meseca, po doseljavanju, delile humanitarne pakete i polovnu garderobu, koju smo tražile preko Mreže.

3. Započele smo projekat  uz podršku OSCEa. Radimo u kontejnerskom naselju Jabučki rit. Projekat je prihvaćen pod nazivom „Institucionalna podrška Romkinjama u naselju Jabučki rit“. Radimo ga kroz radionice i u saradnji sa institucijama od značaja za poboljšanje života u ovom naselju. Najvažnije je da radimo na svim oblicima pripreme za preseljenje u stanove, što ih očekuje. Put je od želje i maštanja do realnih potreba i obaveza na koje će naići. Smatramo da će im naša podrška u toj pripremi značiti. Po ugovoru koji imamo opet ćemo imati pakete higijene i hrane.

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

Romski centar za žene i decu Daje je zvanično počela sa radom 08. 03. 2001. Daje  su osnovale  žene iz romskog naselja Zemun polje. Razlog udruživanja je bila borba da se zaustavi silovanje koje se često  dešavalo na putu od ovog naselja do urbanog dela naselja, gde se nalaze škola, ambukanta, prevoz… Ova trasa je duga 4 km i deo puta je bio kroz šumu. Sada postoji gradski prevoz od romskog naselja do urbanog dela naselja. Šuma je posečena. To je bio naš prvi uspeh.

PrintFriendly and PDF

Logo Romski Centar Daje

Logo Romski Centar Daje