Svet Reći

UDRUZENJE GRADJANA “SVET RECI”

Adresa

JOVANA DUCUCA 5
11 320 VELIKA PLANA, SRBIJA
svetreci@gmail.com
jzlatkova@gmail.com
www.svetreci.org.rs
facebook

Godina registracije

2008

Misija

Udruženje građana „SVET REČI“ je neprofitna organizacija koja zagovara prava mladih kroz akcije i politike koje poštuju ljudska prava i dostojanstva mladih, kroz organizaciju različitih kreativnih, edukativnih i kulturno-umetničkih aktivnosti radi podizanja kapaciteta mladih ljudi za izgradnju zajednice zasnovane na principima jednakih mogućnosti, ravnopravnosti polova, aktivizmu mladih, izgradnju ličnih kompetencija i razvoj talenata.
VIZIJA: Mladi u potpunosti uživaju prava u svojoj zajednici u kojoj obrazovanje i mladost jesu njeni osnovni resursi i pokretači pozitivnih promena.

Najvažna postignuća

Kroz razlicite programe koje realizujemo od 2008.godine pruzile smo edukativno-preventivna podrška mladima, naročito devojkama u ostvarivanju rodne, društvene, radne, socijalne i druge ravnopravnosti. Osim toga, radile smo na pružanju psihološke podrške devojkama i ženama u cilju zaštite ženskih ljudskih prava.Posebnu paznju posvetili smo programima koji su bili usmereni ka podizanju svesti o rodno zasnovanom nasilju, nasilju u porodici i trgovini ljudima.

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

Na aktivizam me je licno podstaklo vise faktora:
– dugogodisnji rad sa mladima u gimnaziji (od 1995.godine)
– dugogodisnji rad u civilnom sektoru (od 1999.godine)
– svest o tome da su devojke rodno neosvescene i da cesto ne prepoznaju nasilje u svojim vezama
– porodicno nasilje i zelja da pomognem i drugim zenama da izadju iz situacije nasilja

PrintFriendly and PDF

Svet Reći Logo

Svet Reći Logo