UG Post Pesimisti

Adresa

Ul. Marka Kraljevica 41
23300 Kikinda, Serbia
+381 64 14 15 375
postpesimisti@yahoo.com

Godina registracije

2001

Misija

PostPesimisti nastali su kao mreža omladinskih internacionalnih organizacija bivše Jugoslavije, koja radi na razvoju demokratije i civilnog društva, kroz obrazovne i kulturne projekte. PostPesimisti Kikinde ponikli su iz takve mreze, ali su nastavili samostalni razvoj i sada su jedina organizacija PostPesimista koja funkcionise u Srbiji.

Najvažna postignuća

Preporucujemo video materijale za preuzimanje.
Spot o pravu oceva na porodiljsko odusustvo nastao u okviru projekta “Povećanje svesti građana/ki Vojvodine o rodnoj ravnopravnosti- ll faza”čiji je nosilac UG “PostPesimisti Kikinde” a donator Ekumenska inicijativa žena iz Omiša, Hrvatska. youtube video 1

Spot o jednakom pravu nasledjivanja nastao u okviru projekta “Povećanje svesti građana/ki Vojvodine o rodnoj ravnopravnosti- ll faza” čiji je nosilac UG “PostPesimisti Kikinde” a donator Ekumenska inicijativa žena iz Omiša, Hrvatska. youtube video 2

Dokumentarni film nastao uoči obeležavanja dekade postojanja Centra za rodne studije na Univerzitetu u Novom Sadu: 2003-2013. Centar je jedino mesto u regionu jugoslovenskog prostora na kojem se može steći diploma iz interdisciplinarnih rodnih studija. youtube video 3

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

UG PostPesimisti Kikinde radi na poboljšanju kvaliteta života mladih ljudi, razvijanju njihove građanske svesti i time se trudi da aktivno učestvuje u javnom životu grada, ali i mnogo šire.
U cilju:
– izgradnje civilnog društva
– prevazilaženja stereotipa i predrasuda
– podizanja nivoa građanske svesti
– unapređenju kulturne scene i životne sredine
– saradnje sa drugim NVO i institucijama koje se bave mladima

Radimo na:
– edukaciji
– projektima koji se bave problemima civilnog društva, građanske svesti i predrasuda
– projektima koji se bave prevazilaženjem aktuelnih problema u lokalnoj sredini i regionu
– humanitarnim projektima
– animiranju mladih ljudi da usmeravaju svoju kreativnost
– upoznavanju mladih sa osnovnim ljudskim pravima, posebno rodnom ravnopravnošću
– povezivanju sa grupama i organizacijama sličnog usmerenja…

PrintFriendly and PDF

Post Pesimisti Logo

Post Pesimisti Logo