Ženska Alternativa

Adresa

Trg Koste Trifkovića 2/I
25000 Sombor, Republika Srbija
+ 381 254 173 21
+ 381 642 153 898
sossombor@gmail.com
www.zenskaalternativa.org

Godina registracije

2001

Misija

NVO Ženska Alternativa osnažuje žene i mlade, podstiče njihovu inicijativu i senzibiliše sredinu u pravcu promocije kulture nenasilja, unapređenja kvaliteta života žena i mladih i njihovog ravnopravnijeg položaja u društvu.

Najvažna postignuća

NVO Ženska alternativa okupila je desetine volonterki i aktivistkinja u svojim brojnim projektima i programima za unapređenje položaja žena u zajednici , a posebno privukla žene iz institucija da iskorače ispred i ostvare ono novo i napredno čega još nije bilo u njihovoj sredini…

Ženska alternativa je prva ove uvela edukacije u sve osnovne i srednje škole u Somboru…

Pored SOS telefona koji kontinuirano radi od osnivanja 2001. i koji je 2012.prerastao zajedno sa još 5 SOS telefona u jedinstvenu Mrežu SOS telefon Vojvodina radi i individualno savetovalište za žene i decu sa iskustvom nasilja.

Rad sa ženama u somborskim selima na psihosocijalnom i ekonomskom osnaživanju prioritet je i jedan od najvažnijih pravaca delovanja.

Najveći dometi delovanja postigle smo na edukaciji žena i mladih i za 12 godina delovanja radili smo sa stotinama žena u selima i stotinama dece i mladih u  osnovnim i srednjim na teme rodna ravnopravnost, psihološko i reproduktivno zdravlje bezbednost i nenasilje. Ženska alternativa je prva ove uvela edukacije u sve osnovne i srednje škole u Somboru…

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

Žene aktivistkinje NVO Ženska alternativa okuplja i podstiče potreba rada za opšte dobro u zajednici i pomoć socijalno ranjivim grupama žena i mladih.

Gotovo sve članice NVO Ženska alternativa rade u institucijama sistema društvene brige i socijalne zaštite.  Da bi to postigle napredak u zajednici one su povezale svoje napredne ideje i energiju i ostvaruju programe i projekte koji još ne postoje u institucijama, a potrebni su korisnicama.

svaka članica NVO Ženske alternative ima svoj lični motiv , a zajednički moto nam je “Budi promena koju želiš u svetu  “. Mi dajemo lični primer i lični doprinos , veliki ili mali , ali svakako – značajan!

PrintFriendly and PDF

Ženska Alternativa Logo

Ženska Alternativa Logo